KNC ENVIRONMENTAL

ปรับปรุง แก้ไข ระบบ บำบัดน้ำเสีย และให้คำปรึกษา

ครบวงจรด้านงานบำบัด และงานด้านสิ่งแวดล้อม


ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาฟรี

ปรับปรุง แก้ไข ระบบ บำบัดน้ำเสีย และให้คำปรึกษา ครบวงจรด้านงานบำบัด และงานด้านสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษาการจัดการน้ำเสีย อากาศเสีย ของเสียอันตราย

ฝึกอบรมในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกแบบและแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ติดตามตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

กำจัดดูดตะกอนทำความสะอาดในระบบบำบัดน้ำเสีย

ติดตั้งซ่อมระบบปั๊ม เดินระบบท่อ แผงควบคุมระบบไฟฟ้า

เซ็นเอกสาร ทส.1,ทส.2/ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO14001, ISO45001, ISO9001

ผลงานที่ผ่านมา

เราทำงานคุณภาพ ด้วยผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ และผู้ปฏิบัติงาน

ติดปัญหาคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เรารับเป็นที่ปรึกษา และดูแลระบบ เพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด …อ่านต่อ

ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ รวมชุดติดตั้งปั๊ม เป็นสแตนเลส 304 ใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับสภาพที่มีความเป็นกรด ในบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากแบคทีเรียที่ไม่ใช้อ็อกซิเจนในการย่อยสลายอินทรีย์กำมะถัน ในน้ำเสีย ได้ “ก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)” …อ่านต่อ

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำจากบ่อฝังกลบขยะ) ให้เทศบาลเกาะช้าง จังหวัด ตราด. ขนาด 150 ลบ.ม. ต่อ วัน …อ่านต่อ

สำรวจให้คำปรึกษา แนวการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียลดปัญหากลิ่น ปัองกันก่อนมีปัญหา. เพื่อการประกอบธุรกิจควบคู่การดูแลชุมชน …อ่านต่อ

จัดการระบบ และติดตั้ง Transfer Pump Split Case 18.5 KW / 3000 RPM สำหรับสูบน้ำประปาเข้าในระบบน้ำใช้ สำหรับอาคารสูง …อ่านต่อ

ตรวจสอบระบบการทำงานของระบบ ควบคุมงานใช้ จป.วิชาชีพ และ ผู้ควบคุมการปฎิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ …อ่านต่อ

สำรวจให้คำปรึกษา ในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เรื่องกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ให้กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ …อ่านต่อ

อบรม ความตระหนัก เรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย ให้สอดคล้องกับการทำระบบ ISO 45001 : 2018 …อ่านต่อ

งานผ่าพื้นสำหรับเดินแนวท่อสายไฟมายังปั๊มเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย

งานดูดตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง รวมถึงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

ติดตั้งแก้ไข ชุดปั๊มใหม่ให้ลูกค้า

บริการตรวจสอบการทำงานของปั๊ม รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นของตัวปั๊ม.

ปลุกระบบบำบัดน้ำเสียให้ฟื้นคืนชีพ กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

บริการตรวจสอบความผิดปกติของปั๊ม เพื่อเสนอซ่อมแซม

ตรวจสอบแก้ไขปัญหา ท่อส่งน้ำประปาชำรุด

thin

คำถามที่พบบ่อย

Q : คุณภาพน้ำทิ้ง ไม่ผ่านกรมควบคุมมลพิษ ทำอย่างไร ??

A : ต้องใช้ผู้มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ มีการ operate ระบบที่ถูกต้อง และ อุปกรณ์ในระบบต้องมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ดี

Q : ดูดตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องดูดบ่อไหนบ้าง ต้องล้างบ่อหรือไม่ ??

A : ส่วนมากจะทำเพียงดูดบ่อไขมัน และ บ่อเกรอะ ไม่จำเป็นต้องล้างจนสะอาด

Q : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปั๊ม ต้องเปลี่ยนปีละกี่ครั้ง ??

A : ผู้ผลิตปั๊ม แนะนำให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปีละ 1 ครั้ง

Q : บ่อเติมอากาศ ไม่มีเชื้อแบคทีเรียควรทำอย่างไร ??

A : ต้องวัดปริมาณน้ำเข้าระบบว่ามีปริมาณมากกว่าที่ออกแบบหรือไม่ และระบบ Return ตะกอนทำงานปกติหรือเปล่า

ลูกค้าของเรา